Sąd Rejonowy w Szydłowcu

https://szydlowiec.sr.gov.pl/sr3/dodatkowe-informacje/praktyki-studenckie/9318,Praktyki-studenckie.html
21.05.2024, 09:12
INFORMACJA
dotycząca organizacji praktyk studenckich w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu
 1. Praktyki studenckie organizowane w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu są nieodpłatne.
 2. O przyjęcie na praktyki studenckie w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu mogą ubiegać się studenci którzy ukończyli przynajmniej pierwszy rok studiów licencjackich albo jednolitych magisterskich.
 3. Przyjęcie studenta na praktykę wymaga podpisania przez Prezesa Sądu Rejonowego w Szydłowcu umowy (porozumienia) z uczelnią kierującą. Do umowy należy dołączyć program praktyki.
 4. Porozumienie określa prawa i obowiązki obu stron oraz czas trwania praktyki studenckiej.
 5. Warunkiem koniecznym do odbycia praktyki studenckiej jest ubezpieczenie studenta od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki (w przypadku, gdy ubezpieczenie studenta przez szkołę nie jest możliwe, student obowiązany jest ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków indywidualnie).
 6. Student po rozpoczęciu praktyki studenckiej:
  • podpisuje klauzulę o zachowaniu w tajemnicy informacji o danych osobowych i o zapoznaniu z przepisami o ochronie danych,
  • składa oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
  • ochrony informacji niejawnych,
  • odbywa szkolenie bhp,
  • odbywa szkolenie ppoż.
 7. Student w czasie odbywania praktyki studenckiej podlega Kierownikowi komórki organizacyjnej Sądu, w której odbywa praktykę.
 8. W sprawie naboru do odbycia praktyki studenckiej należy kontaktować się z Samodzielną Sekcją Administracyjną tel. 048 617 87 10, mail: administracja@szydlowiec.sr.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 07.03.2023
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Chylak Robert

Opcje strony