Sąd Rejonowy w Szydłowcu

Odwołanie terminów sesji sądowych 18 - 29 maja 2020 roku

ZARZĄDZENIE
Nr Adm. 021 – 23/20
Prezesa Sądu Rejonowego w Szydłowcu
z dnia 12 maja 2020 roku
sprawie odwołania terminów sesji sądowych w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu

W związku ograniczeniem działalności sądów w ramach przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz przedłużającym się procesem legislacyjnym dotyczącym kolejnej nowelizacji ustawy 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020r., poz. 374 ze zm.) na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 w związku z art. 37a § 2 w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020r. poz. 365) oraz § 30 ust. 1 pkt 6 i 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019r. — Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019r., poz. 1141 ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020r., poz. 374 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Odwołuje się terminy sesji sądowych w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu w okresie od dnia 18 maja 2020r. do dnia 29 maja 2020r., z wyłączeniem spraw pilnych, określonych w art. 14a ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020r., poz. 374 ze zm.) oraz uznanych
za pilne przez Prezesa Sądu.

§2

Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w budynkach Sądu Rejonowego w Szydłowcu oraz przed wejściem do budynków Sądu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane

Data publikacji : 12.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry