Sąd Rejonowy w Szydłowcu

Odwołania dyżurów poniedziałkowych

ZARZĄDZENIE
Nr Adm. 021 -  15/20
Prezesa Sądu Rejonowego w Szydłowcu
z dnia 31 marca 2020 roku
w sprawie odwołania dyżurów poniedziałkowych w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu związanym z koronawirusem SARS-CoV-2

W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2, na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 oraz art. 31a § 1 stawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020r. poz. 365) oraz § 30 ust.  1 pkt 6 i § 31 ust 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1141) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374) zarządzam co następuje:

§ 1

dyżury komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Szydłowcu pełnione w poniedziałki w godzinach 15:30 do 18:00 zostają zawieszone do odwołania.

§2

zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Szydłowcu oraz przed wejściem do budynku Sądu.

§3

zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Sądu Rejonowego w Szydłowcu
/-/
Piotr Korczyński

Metadane

Data publikacji : 31.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry