Sąd Rejonowy w Szydłowcu

Zarządzenie w sprawie uchylenia zarządzenia z dnia 27 maja 2020 roku, Nr Adm.021-24/2020

ZARZĄDZENIE NR  Adm. 021-9/22
Prezesa Sądu Rejonowego w Szydłowcu

i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu
z dnia 1 kwietnia 2022  roku

w sprawie uchylenia zarządzenia z dnia 27 maja 2020 roku, Nr Adm.021-24/2020
w sprawie funkcjonowania Sądu Rejonowego w Szydłowcu
w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

§ 1

Uchylić zarządzenie z dnia 27 maja 2020 roku, Nr Adm.021-24/2020 w sprawie funkcjonowania Sądu Rejonowego w Szydłowcu w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania.

§ 3

Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie Sądu Rejonowego w Szydłowcu i Biuletynie Informacji Publicznej.

/Na oryginale właściwe podpisy/

 

Metadane

Data publikacji : 07.04.2022
Data modyfikacji : 07.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Olszewska Samodzielna Sekcja Administracyjna
Osoba udostępniająca informację:
Chylak Robert
Osoba modyfikująca informację:
Chylak Robert

Opcje strony

do góry